Danes računalniki komunicirajo med seboj tako vneto in tako pogosto, praktično kar naprej, da si sploh ne moremo več predstavljati, kaj bi počeli brez omrežij: dieta brez interneta, samo s papirnato pošto in klepetom izključno v živo? Pri RK bomo skušali osvetliti ozadje komunikacijskih storitev, ki jih danes brez težav uporabljajo tudi osnovnošolci in bolj napredne babice. Kaj vse se zgodi, ko v brskalnik napišemo www.google.com? Zbudi se cela vojska procesov, računalniki in druge omrežne naprave se začnejo mrzlično klicati med seboj in spraševati: Ali ti veš, kdo je Google, kakšna je njegova IP številka in kako se pride do njega? Ali pa vsaj, kdo bi to utegnil vedeti? No, ker googlamo vsakodnevno brez težav, se procesi očitno znajo zmeniti med seboj. Ravno tako, kot se znajo dogovoriti, kako kolegu na Novi Zelandiji dostaviti elektronsko pošto ali ga najti na Skypu, četudi je bil prejšnji teden še na Aljaski. Pri RK pa se ne bomo ustavili le pri storitvah. Ugotavljali bomo, zakaj se omrežja ne zamašijo, kaj so protokoli in protokolarne obveznosti njihovih veličanstev računalnikov, zakaj lahko komuniciramo tako po žicah kot tudi brez njih. Ne bomo pozabili na nevarnosti na informacijskih avtocestah: nekatere zloglasne napade bomo secirali prav v podrobnosti, pri čemer bomo opisali tudi računalniško različico varnostnega pasu in zračnih vreč, tako da bomo konec semestra vsi dočakali živi in zdravi, a bogatejši za kako zanimivo izkušnjo.computerscommunicate with each otherso intenesivelyand almostconstantly that wecannot evenimaginewhatwould we dowithoutnetworks:dietwithoutInternet - onlywith papermail andchatexclusivelyoff line?In Computer Communications will try toshed light on thebackgroundof communications services,which are todayused even by younger teens and modern granmas.Whathappens when youwriteinyour browser the address www.google.com? A whole army ofprocesses wakes up, computersand othernetwork devicesbegin to calleach other hastily andask:Doyou knowwho isGoogle,what is itsIPaddress andhow to get toit?Or, at least,who might know this?Well, since we manage to googledaily, the processesobviouslyknow the answers.Justasthey canagree on how toto deliver an e-mail to your colleaguein New Zealandorfind himonSkype,even thoughhe waslast weekin Alaska.In Computer Communications course, however,we will notonly talk about services.We will investigatewhy thenetworkdoes notbecome congested,what are theprotocolsand protocolobligationsof their majesties - computers,why they can communicateboth on wires or without them.We will not ignorethe dangersof theinformationhighways: a few notoriousattackswill be analyzed indetail, whilewe will also describeacomputerizedversionof seat belts andairbags,so that wealllive to seethe end ofthe semesteralive and well, but richerfor an interestingexperience.