Multimedijski sistemi so nepogrešljiv del sodobnih informacijskih tehnologij. Študenti bodo v okviru tega predmeta pridobili znanja in veščine potrebne za uporabo in razvoj multimedijskih sistemov. Posebno pozornost bomo namenili osnovam manipulacije, zapisa, razgradnje in poizvedovanja po večpredstavitvenih podatkovnih zbirkah s poudarkom na statičnih slikah, animacijah in videoposnetkih. Na primeru interaktivnega multimedijskega sistema bomo obravnavali osnovne tehnike in metodologijo, ki so potrebni za izdelavo sistema za obogateno resničnost.