Predmet seznanja študente s ključnimi sodobnimi koncepti organizacije in managementa. Namenjen je predvsem temu, da študentje spoznajo delovanje sodobnih podjetij in javnih zavodov ter pridobijo osnovna managerska in organizacijska znanja za njihovo uspešno vodenje.

studentsthe most importantandnewestconceptsof organization and management.The main purpose of the course is to present to students how modernenterprises andpublic institutions should be managed and organized. The goal of the course is to teach the students thebasic skills neededfor successful management of enterprises and public institutions.