Orodja za analizo velikih podatkovnih baz

Pregledali bomo algoritme strojnega učenja in iskanja znanja v podatkih, ki zmorejo obdelati zelo velike količine podatkov. Poudarek bo na postopku "Map-Reduce" za ustvarjanje vzporednih algoritmov.

Med drugim bomo obravnavali: pogosto ponavlajoče se stvari v košaricah in povezovalna pravila, učinkovito iskanje sosedov v velikih podatkih, zgoščevanje s sosednostjo (LSH), zmanjševanje dimenzionalnosti, priporočilne sisteme, odkrivanje skupin v podatkih, analiza povezav (PageRank), nadzorovano strojno učenje na velikih podatkih, učenje s podatkovnih tokov, iskanje znanja v strukturiranih virih na spletu in spletno oglašanje.

Termin  izvajanja: od 29.3. do 4.6.2021.