Računalništvo je tesno povezano z matematiko in temeljito poznavanja matematičnih osnov je nujen predpogoj za razumevanje strokovnih vsebin pri študiju računalništva in informatike na drugi stopnji. Namen obveznega predmeta Matematika 2 je ponoviti, utrditi in poglobiti poznavanje in razumevanje matematičnih osnov, linearne algebre (vektorski prostori in linearne preslikave) ter analize (številske in funkcijske vrste, funkcije več spremenljivk in vektorska analiza).