1. Linearna algebra: vektorski prostori, linearne in afine preslikave, skalarni produkt, aplikacije.
  2. Matematična analiza: potenčne in trigonometrične vrste, integralske in diskretne transformacije, funkcije več spremenljivk, ekstremi in zvezne optimizacijske naloge, dvojni integrali, vektorska analiza.