Študenti imajo morda napačen vtis, da so algoritmi in podatkovne strukture znanost o postopkih urejanja in obratih uravnoteženih dreves. Prva naloga predmeta je odpraviti ta škodljivi vtis in pokazati, da so drevesa, bisekcija, teorija informacij, dvojiški številski sistem, končni avtomati in celo rekurzija (ta sploh!) najbolj vsakdanje reči na svetu.

Predmet daje slušateljem intuitivnejše razumevanje računalniških konceptov, usposablja pa jih tudi za poučevanje teh tem. Videli bomo, kako vse to razlagati tako intuitivno in preprosto, da je razumljivo celo desetletnemu otroku: končni avtomati postanejo iskanje otoka zakladov, NP-polne probleme predstavimo s piranskimi sladoledarji, strojno učenje pa razložimo z računalnikom, sestavljenim iz bonbonov.

V okviru predmeta bodo morali študenti pripraviti materiale za izvedbo tehničnih dni, krožkov ali podobnih materialov za osnovnošolce, srednješolce ali odrasle neračunalnikarje in te stvari tudi dejansko preskusiti v razredu, na poletni šoli ali drugem podobnem dogodku. Od študentov se torej pričakuje nekaj žilice za delo z otroki.