Osnovni namen predmeta je podati zgradbo in delovanje današnjih računalnikov z obravnavo za programerja vidnih lastnosti računalnika. Študent naj bi dobil osnovna znanja o zgradbi in delovanju posameznih delov računalniškega sistema in njihovi medsebojni povezavi. Predmet vsebuje končni izpit, tri enakomerno razporejene sprotne praktične preizkuse in domačo nalogo proti koncu semestra.