Cilj predmeta je predstaviti osnove delovanja računalniških omrežij in pomembnejših komunikacijskih protokolov. Pri predmetu se posvetimo razgradnji komunikacijskih sistemom glede na modela ISO/OSI in TCP/IP ter pregledamo principe delovanja in storitev na različnih plasteh teh dveh modelov.

Največ časa posvetimo omrežni (protokol IP), transportni (protokola TCP in UDP) in aplikacijski plasti (protokoli HTTP, POP, SMTP, DNS), ki so pomembni gradniki današnjega Interneta. Poglavja o delovanju omrežij zaokrožimo tudi s poglavji o kriptografiji (preprosti algoritmi, DES, RSA) in omrežni varnosti (protokol SSL, požarni zidovi, sistemi za preprečevanje vdorov).

Pri teoretičnem in praktičnem delu predmeta se študent nauči razumeti delovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, uporabljati in načrtovati omrežne storitve, usposobljenost namestiti in administrirati preprosta lokalna ožičena in brezžična omrežja.

Predmetno delo vključuje tedenske laboratorijske naloge in končni izpit. Opcijsko je na razpolago tudi reševanje kvizov z vprašanji iz snovi in dva kolokvija, ki lahko nadomestita pisni izpit.