Informacijska doba ni zaznamovana le z vseprisotno mrežo računalnikov
in informacijskih tehnologij; temveč tudi s pojavitvijo novih možnosti
izražanja in komunikacije, vzponom digitalne kulture in novih načinov
interakcije. Video, digitalna fotografija in grafika, digitalna
televizija in druge tehnologije se povezujejo v hipermedijsko protezo
človeštva. Proust bi dejal, da za prava odkritja ne potrebujemo novih
obzorij, temveč nove oči*. Zato bomo spoznali, kako multimedijo
uporabljamo, dojemamo, in produciramo. Kako lahko posnamemo
prepričljiv dokumentarec, kakšne so zakonitosti snemanja in montaže,
katere naprave in programje lahko uporabimo, in kakšne bodo
multimedijske tehnologije jutrišnjega dne? Z urjenjem ustvarjalnosti
bomo izdelali napredna hipermedijska okolja.

* Proust je tudi prijavil, naj lepa dekleta prepustimo možem brez
domišljije, vendar to ni del učnega programa pri tem predmetu.

The
course will familiarize the students with the key technologies, procedures, and
tools for production of multimedia content. The course is very practically
oriented; the students will learn the theoretical principles and apply them in
practice by working on multimedia projects. The practice classes will
facilitate such kinds of hands-on work; they will take place in a classroom
with suitable software and hardware equipment.