Študentje se bodo pri
predmetu seznanili z različnimi nalogami napovedovanja strukturiranih izhodnih
spremenljivk in z različnimi pristopi za njihovo reševanje. Spoznali bodo nekaj
najsodobnejših orodij za reševanje te vrste nalog in jih uporabili na praktičnih
problemih. Naučili se bodo tudi uporabljati metode napovedne analize strukturiranih
podatkov v kontekstu lastnega raziskovalnega dela. Predictive Analytics for Structured Data

The course will introduce the students to
different tasks of structured output prediction and describe a variety of
approaches for solving such tasks. The students will get to know some
state-of-the-art tools for solving such tasks and examples of their use in
practice. Within the course, the students will learn to apply predictive analytics
methods for structured data in the context of their research.

 The course will cover the following topics:

 1. The
  different tasks of structured output prediction, such as multi-target
  classification/ regression and (hierarchical) multi-label classification.
 2. Predictive
  clustering methods (tree and rule-based) for structured output prediction.
 3. Ontologies
  for data mining and their use for describing structured output prediction.
 4. Ensemble
  methods for structured output prediction (tree and rule ensembles).
 5. Applications
  of structured output prediction to different practical problems, from
  areas such as environmental/ life sciences and image annotation/ retrieval.