Študent dodatno nadgradi pregled sorodnih raziskav s področja doktorskega dela, ki jih je opravil v okviru Seminarja 1. Pri tem prebere vsaj trideset sorodnih znanstveno-raziskovalnih člankov, ki se lahko razlikujejo od člankov, o katerih je poročal pri Seminarju 1. Članke povzame v zelo strnjeni obliki in jih poveže z lastnim raziskovalnim delom. Poudarek je predvsem na primerjavi metod in rezultatov sorodnih raziskav z metodami in rezultati študentovega raziskovalnega dela. Pregledni seminar predstavi ustno ostalim doktorskim študentom.

The aim of the course is to write comprehensive review seminar on the topic of the planned Ph.D. thesis, and to compare the student’s research findings with state-of-the-art findings reported in scientific literature. An important goal is to present the seminar in front of peers. This way, doctoral students learn about broader themes in the field of computer and information science. Compulsory attendance of this course and presence at seminars promotes critical thinking, bonding among students and faculty.