Umetna inteligenca je področje računalništva in informatike, katere cilj je implementirati stroje/programe, ki znajo posnemati človeško razmišljanje. Ima številna podpodročja, od katerih so nekatera: strojno učenje, računalniški vid, inteligentni agenti, obdelava naravnega jezika, preiskovalni algoritmi in druga.

Pri predmetu se bomo seznanili z z osnovnimi koncepti, idejami, metodami in tehnikami umetne inteligence. Učili se bomo reševanja problemov z metodami umetne inteligence, zmožnosti razumevanja literature in prispevati k razumevanju relevantnosti tehničnih dosežkov umetne inteligence glede na njihove implikacije v filozofiji in psihologiji.

Predpogoj za razumevanje snovi predmeta je poznavanje osnov programiranja v proceduralnih jezikih (Java, C++, Python) in poznavanje osnov s področja algoritmov in podatkovnih struktur.

Predmet se izvaja s predavanji, laboratorijskimi vajami, domačimi nalogami in seminarsko nalogo.