Živimo v informacijski dobi. Informacijska tehnologija
preoblikuje civilizacijo temeljiteje in hitreje kot katerakoli tehnologija v
preteklosti. Pomen informacije je zelo širok - sem sodijo tehnologija
interneta, možnosti enostavnega dostopanja do najrazličnejših podatkov,
enostavnost komuniciranja, zabava, učenje, posel.

Vse to je zgrajeno na osnovnih idejah informacijske teorije,
ki jih bomo spoznali pri tem predmetu. Ogledali si bomo kako informacijo
meriti, pridobiti, jo učinkovito shranjevati in prenašati, kako prenos
zavarovati pred napakami v mediju in kako vsiljivcem preprečiti dostop do nje.
Spoznali bomo tudi kako teoretična spoznanja informacijske teorije učinkovito
izrabljajo moderne aplikacije.

Vaje pri predmetu so obvezne in se ocenjujejo. V okviru vaj
je potrebno programsko rešiti pet problemov, ki se navezujejo na predavano
snov. Ta del predstavlja do 1/3 končne ocene. Med semestrom sta razpisana dva
kolokvija, ki prineseta do 1/6 h končni oceni. Zadnjo 1/2 ocene predstavljata
pisni in ustni izpit. V primeru dobrih ocen na kolokvijih, vam le-ti lahko
nadomestijo pisni in ustni izpit.

All this is
built on the basic ideas of the information theory, which we will learn during
this course. We will explain how to measureinformation, how to efficiently
store and share it, how to protect it against errors in the media, and how to
prevent intruders to get use of it. We will also see how modern applications
incorporate the foundations of information theory.

Practical
classes are mandatory and are being assessed. During the practical courses it
is necessary to solve five problems that are related to ideas treated in
theoretical classes. The practical part makes up to 1/3 of the final grade.
During the semester two mid-term exams are organized which bring you up to 1/6 of
the final grade. The last 1/2 of the final grade is obtained from written and
oral exam. In the case of good results from the mid-term exams, the final
written and oral exam are optional.