Predmet pokriva osnovne koncepte digitalnega procesiranja signalov. Študirali bomo: vzorčenje in rekonstrukcijo časovno zveznih signalov, časovno diskretne signale, predstavitve signalov v frekvenčnem prostoru, časovno diskretne sisteme, frekvenčne odzive časovno diskretnih sistemov, digitalne filtre ter filtriranje in izboljševanje slik. Pokrite teme pri tem predmetu vključujejo: vzorčenje in rekonstrukcijo časovno zveznih signalov, linearne časovno nespremenljive (LČN) sisteme, časovno diskretno Fourierjevo transformacijo (ČDFT), diskretno Fourierjevo transformacijo (DFT), analizo linearnih časovno nespremenljivih (LČN) sistemov v frekvenčnem prostoru, ciklično in linearno konvolucijo, spektralno analizo preko DFT, tehnike načrtovanja in apliciranja digitalnih filtrov z neskončnim (NEO) in končnim (KEO) enotinim odzivom, dvo-dimenzionalne signale in uvod v postopke digitalnega procesiranja slik. MATLAB in C bosta uporabljena pri predmetu. Obveznosti pri predmetu obsegajo tedenske domače naloge, dve seminarski nalogi, kviz med laboratorijskimi vajami, kviz med predavanji in končni izpit.