Verjetno je eden največjih čarov računalništva in informatike, da se pojavlja tako pogosto v povezavi z drugimi vedami in digitalna forenzika je še eno od teh področij. Digitalna forenzika je veja forenzične znanosti, ki se ukvarja z zajemom in obnovo podatkov, katere najdemo v digitalnih napravah. Slednji so pogosto povezani z računalniškim kriminalom. Predmet bo razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali osnove, ki jih moramo upoštevati pri izvajanju digitalne forenzike, da bo dokaz verodostojen. V drugem in večjem delu se bomo sprehodili skozi različne operacijske sisteme in omrežne tehnologije. Pri tem se bomo srečali s tehnološkimi postopki, ki omogočajo zajem forenzičnih podatkov.

Študentove obveznosti sestoje iz domačih nalog (kvizi), laboratorijske domače naloge, kjer simulirajo izvedbo forenzične preiskave, in seminarske naloge, kjer se srečajo z najnovejšimi dognanji stroke.