Pri tem predmetu bomo obravnavali uporabo računalniške strojne opreme, s poudarkom na vgrajenih sistemih, povezanih v brezžična omrežja, na katerih izvajamo inteligentno obdelavo podatkov. Vhodno-izhodne ali periferne naprave so najvidnejši del vsakega računalniškega sistema. Povezane so z računalnikom z namenom razširitve njegovih funkcionalnosti. Omogočajo komunikacijo z računalnikom in bolj trajno shranjevanje podatkov. Ker pa so računalniški sistemi že nekaj časa zelo raznoliki, lahko med periferne naprave štejemo tudi senzorje in aktuatorje. V tesni povezavi s perifernimi napravami so tudi vodila, namenjena priključevanju teh naprav. Ker vodila štejemo med električne linije, si bomo ogledali tudi osnovne značilnosti le-teh, npr. pojave, kot so odboji in presluhi. Ogledali si bomo tudi primere gonilnikov, tj. programov, ki omogočajo komunikacijo s perifernimi napravami. Naprave na robu omrežja postajajo vse bolj zmogljive (Edge computing), zato bomo obravnavali primere zajema in analize podatkov s Kalmanovim filtrom in konvolucijsko nevronsko mrežo.