Želite znati razviti nove zvočne efekte ali kreirati povsem nove zvoke? Vas mika vašo glasbeno stvaritev narediti vse do točke, ko se ta lahko ponudi na iTunes ali Amazon.com?  Želite razviti novo programsko rešitev za avdio storitve na vaši mobilni platformi in jo ponuditi na Google market? Ali pa želite spoznati, kako človek dojema glasbo in se podati v znanstvene vode na tem področju? Potem ste dobrodošli pri predmetu Računalniška zvočna produkcija.

Sodobni e-mediji poleg vizualne komponente temeljijo na zvočni komponenti. Cilj predmeta je, da študentje tehničnih, pa tudi drugih usmeritev pridobijo in osvojijo teoretična in praktična znanja na področju računalniškega inženirstva zvoka tako za tehnične, kot tudi druge namene uporabe v produkcijskem (studijskem), razvojnem (inženirskem) in kreativnem okolju (multimediji, film, računalniške igre, interaktivni vmesniki, navidezna resničnost). Uvodu in zgodovinskemu pregledu področja bo sledila obravnava fizikalnih temeljev, matematičnega aparata (od Fourierove analize do Gaborjevega zvočnega kvanta) in fizioloških specifik (psiho-akustike z zakonitostmi slušne percepcije, kjer je v središču zvočna slika, kot se vzpostavi v možganih). Zatem bo na vrsti obravnava elektronskih in omrežnih vidikov procesiranja: analogni in digitalni signal, pasovna širina medija, ojačitev in slabenje, analogno digitalna in digitalno analogna pretvorba, kvantizacijski šum, popačenja in postopki zajemanja zvoka. Nato bomo obravnavali elektronske naprave za generiranje zvoka (sintetizatorje, vzorčevalnike), naprave za računalniško zajemanje zvoka, to je zajem meta-kodiranega zvoka (sekvencerji) in zajem vzorčenega zvoka (za potrebe npr. neposrednega snemanja, angl. direct-to-disc recording). Vključili bomo tudi standardne studijske komponente kot so mešalniki, omejevalniki (limiterji), kompresorji, reverberatorji, izravnalniki (ekvilizatorji). V drugem delu bomo obravnavali protokole in algoritme v zvočni produkciji: MIDI, IEC-60958 (AES / EBU), S/PDIF, AC-3, ter sinhronizacijske mehanizme MTC in SMPTE za integracijo z videom in filmom. Sledila bo obravnava programskih standardov (vmesnikov) VST / Steinberg in DirectX / MS. Nato bodo podani formati zapisov (Wav, MP3) ter načini sodobne zvočne reprodukcije (omrežni tokovniki in protokoli RTP, RTCP, RTSP). Sledila bo obravnava digitalnih avdio delovnih postaj (Steinberg Cubase in Twelve Tone Systems Sonar, odprtokodne rešitve) in principov sinteze zvoka. Ob zaključku predmeta bomo imeli profesionalne video lekcije s področja studijskega dela (od snemanja do mešanja in končne produkcije). Opcijsko bomo obravnavali možnosti kreativne uporabe znanj za npr. vizualizacijo glasbe in strojno podprto ustvarjanje glasbe.

Na vajah bodo študentje samostojno izdelali rešitve, ki bodo usklajene s posameznimi sklopi zgoraj navedenih področij. Vendar tudi s
predavanji prehajamo na nov koncept, kjer bodo določeni specializirani segmenti predmeta praktično izvedeni tudi na predavanjih (npr.
razumevanje teoretičnih temeljev s pomočjo programskih paketov a'la Mathematica oz. Mathlab, generiranje "zvočnih fontov" za
sekvencerje MIDI, kreiranje glasbene skladbe v formatu MIDI, snemanje in končna produkcija). Še to - predmet ne zahteva posebnih 
predznanj (razen visokošolske matematike), dobrodošlo pa je poznavanje multimedijev. Predmet se izvaja v angleščini, v primeru, ko so
prisotni samo slovenskih slušatelji pa lahko v slovenščini.