•    Sistemi in sistemska teorija
•    Principi vodenja in teorija vodenja
•    Hierarhija sistemov vodenja
•    Industrijski merilni sistemi
•    Izvršni sistemi v vodenju procesov
•    Vmesniki in signalne povezave
•    Industrijski komunikacijski protokoli
•    Programirljivi logični krmilniki
•    Standardni programski jeziki za programiranje logičnih krmilnikov
•    Regulacija procesov: osnove, regulator PID
•    Moderni pristopi k regulaciji: mehka logika, učeči sistemi
•    Naprave za komunikacijo s človekom
•    Standard OPC
•    Namen in funkcije nadzornih sistemov MES
•    Varnost
•    Dokumentacija