1. Vzporedno in porazdeljeno računanje: potreba po paralelizaciji
  2. Moderne paralelne arhitekture: sistemi z deljenim pomnilnikom, sistemi s porazdeljenim pomnilnikom, grafične kartice in drugi oprocesorji, vezja FPGA, heterogeni sistemi
  3. Vzporedni programski jeziki in okolja: OpenMP, OpenMPI, OpenCL
  4. Paralelni algoritmi, analiza in programiranje: podatkovni in funkcijski paralelizem, cevovod, raztegljivost, načini programiranja, vzorci, strategije, koncepti in primeri uporabe, analiza pohitritev, raztegljivost
  5. Implementacija tipičnih algoritmov s področja znanosti na omenjenih arhitekturah, izbira prave arhitekture za algoritem
  6. Zmogljivost paralelnih sistemov: uravnavanje obremenitve, razporejanje opravil, stroški komunikacije, vpliv predpomnilnika, prostorska in časovna lokalnost, energijska učinkovitost
  7. Uporaba nacionalne infrastrukture za visoko zmogljivo računanje: dostop, računski viri, shranjevanje podatkov, priprava okolij, izvajanje daljših simulacij
  8. Napredne teme: eksa račuananje, programiranje FPGA, pomen predstavitve podatkov na hitrost računanja