Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnove o podatkovnih bazah. Kaj so prednosti uporabe podatkovnih baz v primerjavi z drugimi načini shranjevanja podatkov? Kako podatkovne baze delujejo in kako upravljamo z njimi? Kaj so sistemi za upravljanje s podatkovnimi bazami? Kaj zmorejo? Kako načrtujemo podatkovne baze? ipd.