1. Osnovni konstrukti programskega jezika C

podatkovni tipi, spremenljivke in konstante;

izrazi, operatorji, strukturiranje kode;

vhod/izhod, delo s tekstovnimi in binarnimi datotekami;

dinamično delo s pomnilnikom in nizi;

večdimenzionalne tabele;

funkcija kot parameter in povratni klici;

kazalci in neposredni dostop do pomnilnika; podatkovne strukture na osnovi kazalčnih seznamov;

zaglavja in izdelava knjižnice

predprocesor, pogojno prevajanje in makro ukazi

2) Programiranje v programskem jeziku C

predstavitev dobrih praks in pasti programiranja v jeziku C;

predstavite uporabnih programerskih "receptov",

pregled izvorne kode večjega projekta v jeziku C (gcc

Opomba: Predmet Programski jezik C se bo izvajal kot bločni predmet v zadnjem tednu septembra in prvem tednu oktobra, 6 pedagoških ur na dan. Ker se bo predmet izvajal v enem ciklu v računalniški učilnici, bo število slušateljev omejeno (največ 30). Predmet je namenjen predvsem tistim študentom,  ki jezika C ne znajo, ga bodo pa potrebovali kot orodje pri predmetih, povezanih s strojno opremo. Prednost pri vpisu na predmet bodo imeli študenti, ki bodo vpisali tudi predmeta Organizacija računalnikov in/ali Vhodno izhodne naprave, dodaten kriterij pri izbiri pa bo tudi povprečna ocena v prvem letniku.