Funkcijsko programiranje za splet

 

Predmet bo razdeljen na tri sklope.

Prvi sklop bo uvodni, kjer se bomo najprej spoznali z osnovnimi sintaksnimi konstrukti Elma ter konstrukcijo HTML in SVG dokumentov v Elmu.         

Drugi sklop bo namenjen funkcijskemu programiranju v Elmu. De nirali bomo temeljne ideje funkcijskega programiranja in skozi primere
spoznali razlicne vzorce snovanja programov v tej paradigmi. 

Tretji sklop predmeta bo namenjen Elm arhitekturi in programiranju odzivnih aplikacij v funkcijski
paradigmi programiranja ter delo z učinki.