Vsebina

Celovitost podatkov in osnovni vidiki varnosti: tajnost, avtentičnost, pristnost, neovrgljivost in razpoložljivost. Vrste šifrirnih postopkov in razvrstitev šifrirnih algoritmov: pretočni, blokovni, simetrični, asimetrični. Osnove simetričnih šifrirnih algoritmov (DES, AES) s primeri uporabe v praksi. Pregled asimetričnih šifrirnih algoritmov (RSA, ElGamal, DH) na primerih praktične uporabe. Digitalni podpis informacijskih vsebin in osnove delovanja zgoščevalnih algoritmov. Upravljanje s šifrirnimi ključi, digitalni certifikati in infrastruktura javnih ključev. Varnost komunikacij na Internetu s pregledom mehanizmov varovanja po slojih (IPSec, SSL, varna pošta). Principi delovanja varnostnih naprav: usmerjevalniki, požarni zidovi in varovanje na nivoju vsebin. Varno elektronsko poslovanje. Varnostna politika in upravljanje varnosti v multimedijskih sistemih. Mehanizmi avtorske zaščite in sistemi upravljanja avtorske zaščite multimedijskih vsebin (DRM, CA, TP, Watermarking). Tehnologije veriženja blokov. 

Cilji in kompetence

Razumevanje temeljnih principov varovanja informacij v multimedijskih sistemih. Pridobitev temeljnih znanj o varnostnih mehanizmih in praktičnih znanj o varnostnih protokolih, ki se uporabljajo na Internetu. Razumevanje principov tehnične zaščite avtorskih pravic multimedijskih vsebin.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje osnovnih principov varovanja informacij in poznavanje najpomembnejših šifrirnih algoritmov in varnostnih protokolov v multimedijskih sistemih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje in individualno delo.

Učna gradiva

  • B. Schneier: Applied Cryptography, John Wiley & Sons, 1996
  • M. Y. Rhee, Internet Security: Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols, John Wiley & Sons, 2003.
  • G. J. Simmons: Contemporary Cryptology, IEEE Press, 1991.
  • B. Furth, D. Kirovski: Multimedia Security Handbook, CRC Press, 2004
  • W. Zeng, H.Yu, C. Lin: Multimedia Security Technologies for Digital Rights Management, Academic Press, 2006