Strokovnjaki s področja računalništva navdih za reševanje aktualnih problemov iščejo v različnih virih. Povsem logično je, da inspiracijo za marsikatero rešitev najdejo v naravi, saj so zaradi evolucije organizmi v naravi razvili izjemne metode za reševanje različnih problemov, s katerimi se soočajo vsak dan. Posledica tega je, da mnogo zelo znanih algoritmov za reševanje kompleksnih problemov posnema obnašanje organizmov v naravi. Tako na primer eden od algoritmov za iskanje najkrajše poti posnema obnašanje mravelj, sistem za hitro vzpostavitev mobilnega brezžičnega omrežja pa imitira letenje ptic v jati. Cilj predmeta je študentom predstaviti uporabo znanj o delovanju narave in živih organizmov pri izgradnji računalniških sistemov ali algoritmov. Poleg konkretnega znanja bodo študenti dobili tudi teoretično ozadje, s čimer se bodo lažje prilagajali hitrim spremembam v današnji računalniški industriji. Spretnosti, pridobljene pri predmetu, so prenosljive, saj so predstavljene metode uporabne na zelo širokem spektru področij. Z naučenimi tehnikami si bodo študenti lahko pomagali tudi pri ostalih predmetih študija oziroma pri morebitni nadaljnji računalniški karieri, tako na doktorskem študiju kot v industriji.

 

Pregled vsebine predavanj:

1.                 

 

Lectures overview:

1.                  Introductory lecture (motivation, fuzzy logic, biomimicry, collective behaviour)

2.                  Cinder++ (C++ API for creative coding, OpenGL)

3.-7.     Fuzzy logic (fuzzy sets, membership functions, FIS, time and fuzzy logic, fuzzy arithmetic, fuzzy type 2, use cases)

8-12.    Autonomous agents and collective behaviour (modelling and simulation of collective behaviour, particle systems, boids, SPP model, animats, modelling perception, drives, action selection, verification)

13-15.  Artificial life and artificial worlds (learning agents, learning collective behaviour, framstics, stickyfeet, fuzzy evolution and fuzzy genetic algorithms)

 

Lab work:

Group project in modelling and simulation related to the topics covered in the course.