Izbrana poglavja iz računalništva in informatike: Analiza omrežij (ASI)

 

Svetovni splet, blogosfero, neposredno sporočanje in Facebook je vse moč opredeliti kot prepletanje med vsebino bogato z informacijami, milijoni posameznikov in organizacij, ki le-to uporabljajo in soustvarjajo, ter tehnologijo, ki vse to podpira. Vsebina predmeta bo zajemala rezultate zadnjih raziskav na področju zgradbe in analize takih velikih družbenih in informacijskih omrežij ter modelov in algoritmov za abstrakcijo njihovih osnovnih lastnosti. Poseben poudarek bo na praktičnih pristopih za analizo zelo velikih omrežjih ter razumevanju omrežij na podlagi različnih modelov njihove zgradbe in razvoja. Med drugim bodo obravnavane metode analize povezav in odkrivanja skupnosti v omrežjih, širjenje informacij po svetovnem spletu, odkrivanje virusnih izbruhov v omrežjih ter povezave z raziskavami v družboslovju in ekonomiji.

 

Predmet temelji na predmetu CS224W, ki ga ponuja Univerza Stanford, in služi kot nadaljevanje predmeta Aktualno raziskovalno področje I: Uvod v analizo omrežij (INA). Predmet bo natančno sledil urniku, gradivu, obveznostim, ocenjevanju ipd. predmeta CS224W. Predavanja bodo potekala v angleščini, dočim bodo vaje v angleščini ali slovenščini.

 

Predmet se izvaja v zimskem semestru z začetkom 23. septembra 2019 in traja deset tednov.

 

Za več glej eUčilnica.