Zaradi hitrih sprememb na tem področju se bo vsebina predmeta prilagajala razvoju:
1. Uvod v digitalno trženje
2. Značilnosti in vedenje porabnikov v digitalnem trženju
3. Digitalno trženje in trženjsko raziskovanje
4. Izdelki in storitve v digitalnem trženju
5. Posebnosti oblikovanja cen v digitalnem trženju

1. Introduction to Digital Marketing

2. The characteristics and behavior of consumers in the digital marketing

3. The digital marketing and market research

4. Products and services in digital marketing

5. Special pricing in the digital marketing

6. Marketing channels in digital marketing

7. Digital Marketing Communications

8. Marketing relationships in the digital marketing

9. Business Models of Digital Marketing

10. The marketing plan for the needs of digital marketing