•  Metode Bayesove statistike: Gaussovi procesi, Dirichletovi procesi, metode MCMC, strukturne aproksimacije.
  • Globoko učenje: Boltzmannovi stroji, avtomatski kodirniki, konvolucijske nevronske mreže.
  • Teorija učenja: učenje PAC, dimenzija VC.
  • Druge izbrane teme: učenje z več jedri, učenje več nalog, vzpodbujevalno učenje.