Linearni modeli. Linearna regresija. Linearna diskriminantna analiza. Logistična regresija. Gradientni sestop. Stohastični gradientni sestop.

Pristop strojnega učenja. Cenovna funkcija. Pristop z zmanjšanjem tveganja. Maksimizacija verjetja. Vrednotenje modelov. Prečno preverjanje.

Izbor značilk. Pristopi z iskanjem. Regularizacija.

Drevesni modeli. Klasifikacijska in regresijska drevesa. Naključni gozd. Pristop bagging. Gradientni razvoj niza dreves.

Gručenje. Metoda voditeljev. Algoritem EM.

Nelinearna regresija. Bazne funkcije. Zlepki. Metoda podpornih vektorjev. Trik z jedri.

Nevronske mreže. Perceptron. Activation functions. Backpropagation.