Data. Povzemanje podatkov. Vizualizacija podatkov. Temeljna težava pri analizi podatkov: negotovost v našem razumevanju procesa, ki generira podatke.

Probability. Aksiomatski, bayesovski in klasičen (frekventistični) pogled na verjetnost. Skupne, robne in pogojne gostote. Bayesov izrek.

Porazdelitve. Standardne porazdelitve. Porazdelitev kot orodje za izražanje verjetnostnega mnenja. Porazdelitev kot generator podatkov.

Fundamental statistical techniques. Metode Monte Carlo. Metoda bootstrap. Maksimiziranje verjetja. Bayesovsko sklepanje.

Osnovne naloge statistike. Testiranje hipotez proti bayesovskem ocenjevanju parametrov.

Multivariatna normalna porazdelitev. As a linear transformation. Linear regression. PCA.