Predmet predstavlja uvod in pregled tem, ki so pomembne za podatkovne vede. Predavatelji in gostje iz industrije in raziskovalnih ustanov bodo študentom predstavili te teme.

Delo s podatki. Pridobivanje. Procesiranje. Hranjenje. Povzemanje. Čiščenje.

Analiza podatkov. Napovedovanje. Gručenje. Statistično sklepanje.

Poslovni in družbeni vidiki. Zasebnost. Varnost. Etika. Licenciranje. Intelektualna lastnina.

Dobre prakse (orodja). Programming, coding standards (Python). Versioning (Github). Reproducibility (Jupyter). Typsetting (LaTeX). Public repositories (ArXiv, Zenodo).