Študentje izberejo temo projekta in na projektu delajo v skupinah. Na sredini semestra poročajo o napredku in vmesnih rezultatih.  Ob zaključku predmeta študentje javno predstavijo rezultate dela.

Projektne teme predlagajo fakultetni predavatelji in strokovnjaki iz gospodarstva. Nosilec predmeta pripravi končen nabor projektnih tem, med katerimi študentje izbirajo.