Sodobni pristopi v interaktivni računalniški grafiki z ogrodjem Vulkan / Modern approaches in interactive computer graphics using Vulkan API

V okviru predmeta bodo študenti spoznali najnovejše tehnologije za razvoj interaktivnih aplikacij v 3D računalniški grafiki, kamor sodijo tako aplikacije za 3D oblikovanje, načrtovanje in vizualizacijo, kot tudi sodobne računalniške igre. Poglavitni del predmeta bo zajemala predstavitev aplikacijskega ogrodja Vulkan, ki ga je v obliki standarda oblikoval konzorcij podjetij in raziskovalnih institucij –Khronos.

Poglavitna prednost uporabe ogrodja Vulkan je zmanjševanje problematike ozkega grla pri komunikaciji med CPE in GPE ter s tem izboljšan izkoristek procesne moči grafičnih kartic in nižja obremenitev centralne procesne enote. Študenti bodo v okviru predmeta spoznali osnove uporabe aplikacijskega ogrodja skozi primere. Predstavljene bodo prednosti in slabosti uporabe ogrodja: poglavitna prednost je zmožnost večjega izkoristka strojne opreme, največja slabost pa je še kompleksnejši razvoj aplikacij v primerjavi z obstoječimi nizkonivojskimi ogrodji.

Študenti bodo v okviru predmeta izdelali lastno 3D aplikacijo na podlagi osnovnega ogrodja in se tako spoznali z novimi nizkonivojskimi pristopi kot so: ukazne vrste, sinhronizacija z ogradami, sestava lastnega grafičnega cevovoda ipd. Tekom predmeta bodo morali samostojno izdelati tudi 3 domače naloge.
 

Poleg uporabe aplikacijskega ogrodja Vulkan, bodo študenti na koncu predmeta spoznali tudi nekaj pristopov, ki se v računalniško grafiko šele uvajajo: uporaba namenskih jeder na grafičnih karticah za pospešitev izračuna sledenja žarkom in uporaba namenskih jeder na grafičnih karticah za strojno pospešeno izvajanje globokih modelov znotraj grafičnega cevovoda. Ker je za njihovo uporabo potrebna najnovejša strojna oprema, ki je na fakulteti žal nimamo dovolj za uporabo s študenti, bo ta snov zgolj predstavljena, študenti pa jo bodo lahko v praksi preizkusili, če/ko bodo imeli dostop do takšne strojne opreme (npr. v okviru dela na projektih v laboratorijih).