Predmet študentu predstavi osnove multimedijskih tehnologij. Multimediji so nepogrešljiv del sodobnega okolja, saj nas napadajo takorekoč na vsakem koraku, od vseprisotne glasbe in slikovnih podob, do filmov, televizije in spletnih medijev.

Pri predmetu bomo raziskali tehnologije izza multimedijskih vsebin, ki so podlaga za uspešno uporabo, načrtovanje in razvoj multimedijskih sistemov. Obravnavali bomo vse tipe medijev: besedila, zvok in glasbo ter slike in video, posvetili pa se bomo tako problemom učinkovite predstavitve in stiskanja podatkov (npr. kako deluje stiskanje mp3 ali jpeg), kot sintezi in obdelavi vsebin (npr. kako deluje sintetizator zvoka, kako delujejo filtri v Photoshopu) in nenazadnje iskanju po multimedijskih podatkih (npr. kako dela Google).

Pri vajah se bomo spoznali s konkretno uporabo omenjenih tehnologij v različnih okoljih (npr. Matlab, Processing, java), in pri tem lahko izdelali svoj sintetizator zvoka, algoritem za stiskanje ali program za obdelavo videa.

tudents will get to know the basic principles of multimedia technologies. 

We will dig into technologies behind multimedia contents, which form the bases for the use, planning and development of multimedia systems. All types of media will be taken into consideration: text, sound and music, images and video. We will focus on data representation and compression (e.g. how does mp3 or jpeg work), media synthesis and processing (e.g. how does a synthesizer or Photoshop filter work), as well as search and retrieval in multimedia databases (how does Google work). 

In lab exercises, students will focus on concrete challenges, such as making their own sound synthesizer, compression algorithm, image processing application, or a video indexing service.