Predmet študentu predstavi osnove multimedijskih tehnologij. Multimediji so nepogrešljiv del sodobnega okolja, saj se z njimi srečujemo tako rekoč na vsakem koraku, od vseprisotne glasbe in slikovnih podob, do filmov, televizije in spletnih medijev.

Pri predmetu si najprej pogledamo osnove vizualizacije različnih vrst podatkov, s poudarkom na interaktivnih vizualizacijah. Nato raziščemo tehnologije, ki so v ozadju multimedijskih vsebin in so podlaga za uspešno uporabo, načrtovanje in razvoj multimedijskih sistemov. Obravnavamo različne tipe medijev: besedilo, zvok in glasbo ter slike in video. Posvetimo se predvsem problemom učinkovite predstavitve in stiskanja podatkov (npr. kako deluje stiskanje mp3 ali jpeg) ter iskanju po multimedijskih podatkih (npr. kako dela Google).

Vaje potekajo v obliki projektnega dela, kjer študenti individualno ali v manjših skupinah izdelajo interaktivne vizualizacije odprtih podatkov.

Predmetno delo vključuje izdelavo seminarske naloge (interaktivne vizualizacije), vmesne predstavitve dela ter končno predstavitev izdelane naloge. Na koncu je tudi pisni izpit.