Izjava »kupil si bom štiri-jedrni procesor, da se bodo
programi štirikrat hitreje izvajali« je trapasta in zavajajoča. To ve vsak, ki
zna narediti paralelne sisteme, povezati jedra, procesorje in računalnike v
celoto ter take sisteme programirati tako, da se programi učinkoviteje
izvajajo. Da boste tudi vi med njimi, bomo pri predmetu spoznali različne
arhitekture paralelnih sistemov in se spoprijeli z več-nitnim programiranjem, s
programiranjem splošno namenskih grafičnih procesnih enot s knjižnico Open CL,
s knjižnico MPI za delo s porazdeljenimi sistemi, z mrežnim računalništvom ter
z računalništvom v oblaku.

Vaje pri predmetu so obvezne in se ocenjujejo. Na vajah vsak
teden dobite kratko nalogo, ki je vezana na predavano snov. Za pozitivno oceno
iz vaj morate rešiti vsaj 80 % kratkih nalog. Kratke naloge predstavljajo eno
tretjino končne ocene. Drugo tretjino predstavlja ocena projekta paralelizacije
kompleksnejšega algoritma na dveh različnih platformah. Zadnjo tretjino ocene
dobite iz znanja na ustnem izpitu.

Homework
assignments for the course are required and are being assessed. Every week
students get a short assignment from the material presented during lectures. To
get a positive grade from the homework assignments you need to successfully
complete at least 80% of short assignments. Short assignments represent
one-third of the final grade. Second-third is obtained from parallelization of
more comprehensive algorithm on two different parallel platforms. The last
third of the grade is obtained on the oral exam.