Avtomatizacija igra vedno pomembnejšo vlogo v svetovnem
gospodarstvu. Inženirji si prizadevajo avtomatizirati najrazličnejše naprave in
jih povezovati v kompleksne računalniške sisteme, da bi ljudem kar najbolj
olajšali izvajanje najrazličnejših aktivnosti.

V okviru procesne avtomatike bomo spoznali osnovne gradnike,
ki so potrebni za izvedbo in vodenje avtomatiziranih sistemov . Ogledali si
bomo različne merilne in izvršne člene ter industrijske računalnike. Slednje se
bomo naučili programirati in jih povezovati v zanesljiva industrijska omrežja.
Naučili se bomo tudi, kako se zgradi uporabniku prijazen nadzorni sistem in
kako se industrijske računalnike poveže z višjimi sistemi vodenja v podjetjih.

Da pri avtomatizaciji naprav ne bo pretirane bojazni pri
delu ali napak, povezanih z velikanskoškodo, se bomo na realne izzive
pripravljali kar v računalniški učilnici na modelih industrijskih robotov in
proizvodnih linij.

Vaje pri predmetu so obvezne in se ocenjujejo. Projekt, ki
ga izdelate tekom semestra na omenjenih modelih, predstavlja polovico ocene.
Drugo polovico ocene dobite iz znanja, ki ga pokažete na ustnem izpitu.

In the
context of process automation we will learn the basic building blocks necessary
for implementation and control of automated systems. We will review a variety
of sensors, actuators, and programmable logical controllers (PLC). We will
learn how to program the latter and integrate them into reliable industrial
networks. We will also learn how to build a user-friendly supervisory control and
data acquisition system, and how to connect programmable logic controllers with
higher-level computer systems.

To get some
experience in the field, students have to set up a working system at practical
classes composed of a real industrial PLC and a model of industrial process
from scratch.

Practical
classes of the course are mandatory and are being assessed. The project created
during the practical classes represents half of the final grade. The second
half of the grade is obtained on the oral exam.