Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti ključne koncepte