Predstavljajte si razvijalca programske opreme, od katerega naročnik želi, da izdela rešitev, ki mu bo (seveda s pomočjo računalnika) olajšala delo na določenem področju. Razvijalec mora najprej ugotoviti, kakšne so zahteve uporabnikov, na podlagi tega izdelati načrt rešitve, napisati potrebne programe, jih stestirati in predati v uporabo ter nato vzdrževati do konca njihove življenjske dobe. Pri predmetu Tehnologija programske opreme se boste naučili, kako to narediti z uporabo najnovejših pristopov k razvoju programske opreme.

Ta predmet predstavlja neke vrste "piko na i" na koncu vašega študija, ko je pomembno, da znanje, ki ste ga dobili pri ostalih predmetih, preizkusite na (skoraj) resničnem projektu, ki temelji na realnih zahtevah nekega naročnika. Na ta način se v živo srečate z vso raznolikostjo vprašanj in problemov, s katerimi se ubada razvijalec programske opreme, ko razvija ustrezno rešitev. Predmet je zato zasnovan tako, da učenje sodobnih metod za razvoj programske opreme poteka v tesni povezavi s praktičnim delom, ki omogoča, da te metode neposredno preizkusite na realnem problemu ter ovrednotite njihove prednosti in slabosti. Tako lahko poleg tehničnih znanj, programerskih spretnosti in poznavanja sodobnih orodij pridobite tudi tista znanja in izkušnje, ki jih ni moč posredovati na klasičen način v obliki formalnih predavanj in reševanja poenostavljenih primerov, npr. sposobnost za skupinsko delo, komuniciranje z naročnikom, planiranje in vodenje projektov, pripravo predstavitev ipd. To pa so tista znanja, ki jih od današnjih diplomantov pričakuje softverska industrija.