Hiter razvoj informacijske tehnologije omogoča oblikovanje, podajanje in dostopanje do informacij na interaktiven, hitrejši in bolj intuitiven način. To omogoča lažje obvladovanje in razumevanje vedno večjega obsega informacij. Pri predmetu Interaktivnost in oblikovanje informacij bodo obravnavani celostni pristopi k oblikovanju informacij (angl. information design), in oblikovanju interaktivnosti. Poudarek bo na računskih pristopih k učinkovitemu vidnemu sporočanju (jezik Processing) ter na razvoju interaktivnih rešitev, produktov in vmesnikov v hipermedijskih okoljih. Obravnavani bodo glavni vidiki oblikovanja informacij, od modelov vidnega zaznavanja, predstavitve informacij na vizualen način, do različnih vidikov interaktivnosti, tudi s pomočjo različnih vrst senzorjev. Spoznali bomo nekaj konkretnih primerov od interaktivnega digitalnega oglaševanja, analize gledanosti, pa do vizualizacije glasbe in interaktivnih novomedijskih umetniških instalacij.

Obveznosti študentov sta dve: domača naloga iz programskega jezika Processing (nekje do konca novembra) in glavni projekt v dogovoru s predavateljem oz. asistentom do konca semestra.

V šolskem letu 2019/2020 bo okoli deset študentov pri tem predmetu lahko za glavni projekt sodelovala na Brain computer Interface hekatonu v okviru festivala Speculum Artium v Trbovljah:  https://www.br41n.io/Trbovlje-2019

V dogovoru z organizatorjem festivala bodo naši študentje lahko uporabljali opremo tudi še po koncu hackatona, da bi zaključili svoj projekt.