Vizualni jezik je posebna plast sporazumevanja, ki informacije smiselno ureja, ustrezno podaja in dopolnjuje. Tudi digitalne podobe, ki jih srečujemo na zaslonskih napravah, komunicirajo z uporabnikom pretežno prek vizualnih vsebin: te vodijo pogled in usmerjajo interakcijo. Razrez slikovnega polja, barvni sestav, izbor črkovnih vrst, dinamične spremembe elementov itn. so sredstva, ki oblikujejo ljudem prijazne vmesnike.