Cilj predmeta je poglobiti znanje iz strojnega učenja, ki so ga študenti pridobili na dodiplomskem študiju. Pri predmetu spoznavamo najbolj uspešne pristope in se poglobimo vanje, spoznamo kako delujejo in kakšne so njihove omejitve. Predmet pripravi študenta na nadaljnji, bolj poglobljen študij
pristopov strojnega učenja oziroma na uporabo metod strojnega učenja v praksi.

Vsebina predmeta:

Kaj je strojno učenje, kaj so osnovni principi, kaj želimo doseči.
Linearna regresija in regularizacija, cenovne funkcije.
Vrednotenje modelov.
Gradientni sestop in stohastičen gradientni sestop in zakaj sta metodi uporabni v strojnem učenju.
Klasifikacija z metodo logistične regresije.
Generalizirani linearni modeli.
Ansambelske metode.
Jedrne metode.
Umetne nevronske mreže.
Metode za zmanjševanje dimenzionalnosti prostora.
Razlaga modelov strojnega učenja.
Spodbujevano učenje.