Sodobni poslovni sistemi zahtevajo poleg poznavanja informacijske tehnologije (IT) tudi poznavanje poslovanja in s tem doseganje poslovnih učinkov s pomočjo informacijske tehnologije. Vse ankete med poslovneži kažejo, da pri naših diplomantih pogrešajo predvsem povezano obravnavanje poslovanja in informacijske tehnologije ter njenega vpliva na poslovno uspešnost. Posebej pomembna je vloga informatikov pri prenovi poslovnih sistemov ter organizaciji in vodenju funkcije informatike. Pri predmetu bomo spoznali vlogo poslovno informacijske arhitekture (PIA) pri celovitem obvladovanju poslovnega in njegovega informacijskega sistema ter sodobna ogrodja(TOGAF, ArchiMate…), metode in orodja za njeno vzpostavitev in vzdrževanje. Poslovno informacijska arhitektura daje celovit pogled na delovanje poslovnega sistema in njegovo sodelovanje navzven in je kot takšna sredstvo za učinkovitejšo komunikacijo, planiranje in obvladovanje znanja v poslovnem sistemu. Podpira tudi bolj informirano odločanje o vplivu različnih sprememb na posamezne gradnike arhitekture na vseh treh plasteh: poslovni, informacijski in tehnološki (npr. kako se nov poslovni cilj odraža v izvajanju poslovnih procesov in nadalje informacijski podpori procesov) ter zagotavlja zveznost in skladnost posameznih delov poslovnega sistema ter njihovo usmerjeno delovanje za doseganje skupnih ciljev poslovnega sistema. Predstavljena bo organiziranost funkcije informatike v poslovnem sistemu. Spoznali bomo ogrodja in najboljše prakse upravljanja procesov informatike (Cobit, ITIL, CMM), s poudarkom na procesu strateškega planiranja informatike, katerega cilj je med drugim zagotoviti skladnost področja informatike s poslovno strategijo. Znanja, pridobljena pri predmetu, so nepogrešljiva za vodje informatike, IT arhitekte in druge deležnike, ki sodelujejo pri povezanem modeliranju poslovnega sistema oziroma njegovega informacijskega sistema, pripravi in usklajevanju poslovne strategije in strategije informatike ter prenovi poslovnih in informacijskih sistemov.