Topic Name Description
Page Kje bo potekal seminar?
Page Kam naj grem na kosilo?
Page Urnik izobraževanja
Urnik izobraževanja
URL Povezava na vprašalnik Katis
URL Uradna stran tekmovanja
File Naloge s preteklih tekmovanj
File Rešitve nalog (osnutek)
Podatkovne strukture File Zapiski
Algoritmi File Zapiski
URL Stran z ugankami (vrtiček, papir ipd.)
URL Knjiga o učenju z ugankami
Gramatike in avtomati File Zapiski

Gramatike in avtomati

Programi kot zaporedja ukazov File Zapiski

Programi kot zaporedja ukazov

File Program v Scratchu

Program za izris skice 9 iz 1. aktivnosti:

File Android program: bober.apk

Izvorna koda programa, ki sem ga demonstriral med predavanji.

Program izriše bobra na ekran. Če pritisnemo na sliko se oglasi.

File izvorna koda v App inventorju

V razvojnem okolju App Inventor (http://ai2.appinventor.mit.edu) izberete import project from my computer in izberite datoteko bober.aia.

URL Bobrova pustolovščina

Bobrove naloge malce drugače.

URL e-uganke

Zbirka različnih nalog, ugank. Tudi naloge Bober.

Dvojiški zapis in logika File Zapiski
Kodiranje podatkov File Zapiski

Zapiski (čistopis)