Week Name Description
Page Kam grem lahko na kosilo?
Page Kje bo potekal seminar?
8 January - 14 January File Zanimive spletne strani

PPT predstavitev s povezavami na zanimive spletne strani

File Little Man Computer

PPT predstavitev o simukaciji Von Neumannove arhitekture