Week Name Description
URL Pravilniki o diplomskem delu na FRI in pogosta vprašanja

Pravilnik o diplomskem delu prvostopenjskih študijev, navodilo za izdelavo diplomskega dela, prošnje, vzorci, licence, ...

URL Vzorec za diplomsko delo v LaTeX formatu je na github-u URL
Page Nekaj preprostih slovničnih nasvetov
URL Slovenski pravopis (2001)