Week Name Description
Page Osnovni podatki o predmetu

Osnovni podatki o predmetu

Page Obveznosti študenta

Opis vseh zahtev pri predmetu

Page Gradiva

Literatura in ostala gradiva.

Page Izvedba oddaljenih izpitov


URL Posnetki vaj in zajem table (skupini v četrtek od 9h-11h in petek od 11h-13h)
File Rezultati predroka
File Rešitve in točkovnik
File Rešitve računskega dela izpita MAT VSP, 27.1.2021
12 October - 18 October File Števila
URL Posnetek predavanja 15.10.
URL Naloge za vaje 2. teden: enačbe in neenačbe
File Rešitve nalog 3., 4. in 7. (iz poglavja 1) z vaj 16.10. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 3., 4. in 7. (iz poglavja 1) z vaj 16.10. (9h-11h)
19 October - 25 October File Predavanja: zaporedja
URL Posnetek predavanja 22.10
URL Naloge za vaje 3. teden: kompleksna števila
File Rešitve nalog 8., 9., 13. in 15. (iz poglavja 2) z vaj 23.10. (9h-11h)
File Rešitve nalog 8., 9., 10., 13. in 16. (vaje 22.10.)
URL Posnetek reševanja nalog 8., 9., 13. in 15. (iz poglavja 2) z vaj 23.10. (9h-11h)
Page Območja v kompleksni ravnini
Kako rišemo območja v kompleksni ravnini.
26 October - 1 November File Predavanje: funkcije
URL Posnetek predavanja 28.10 I. del
URL Posnetek predavanja 28. 10. II del
URL Naloge za vaje 4. teden: zaporedja
File Rešitve nalog 14, 17, 18 in 21 z vaj 29.10.
URL Posnetek reševanja nalog 14, 17, 18 in 21 z vaj 29.10.
File Rešitve nalog 17., 18. in 21. (iz poglavja 3) z vaj 30.10. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 17., 18. in 21. (iz poglavja 3) z vaj 30.10. (9h-11h)
2 November - 8 November File Predavanje 5.11.
URL Posnetek predavanja 5.11.2020 I. del
URL Posnetek predavanja 5.11.2020 II. del
URL Naloge za vaje 5. teden: vrste
File Rešitve nalog 22, 23, 24 in 26 z vaj 5.11.2020
URL Posnetek reševanja nalog 22, 23, 24 in 26 z vaj 5.11.2020
File Rešitve nalog 22., 23., 24. in 25. (iz poglavja 4) z vaj 06.11. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 22., 23., 24. in 25. (iz poglavja 4) z vaj 06.11. (9h-11h)
9 November - 15 November File Predavanja 12.11.

Odvodi, ekstremi funkcij

URL Posnetek predavanja 12.11. I. del
URL Posnetek predavanja 12.11. II.del
URL Naloge za vaje 6. teden: funkcije
File Rešitve nalog 27, 28, 30 in 31 z vaj 12.11.2020
URL Posnetek reševanja nalog 27, 28, 30 in 31 z vaj 12.11.2020
File Rešitve nalog 27. in 30. (iz poglavja 5) z vaj 13.11. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 27. in 30. (iz poglavja 5) z vaj 13.11. (9h-11h)
File Tabela odvodov elementarnih funkcij
16 November - 22 November File Predavanja: integral
URL Posnetek predavanja 19.11. I. del
URL Posnetek predavanja 19.11. II. del
URL Naloge za vaje 7. in 8. teden: odvod
File Rešitve nalog 32, 33, 35, 37 in 40 z vaj 19.11.2020
URL Posnetek reševanja nalog 32, 33, 35, 37 in 40 z vaj 19.11.2020
File Rešitve nalog 28., 31.-35. in 40. (iz poglavij 5 in 6) z vaj 20.11. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 28., 31.-35. in 40. (iz poglavij 5 in 6) z vaj 20.11. (9h-11h)
23 November - 29 November File Določeni integral
URL Posnetek predavanja 26.11.
URL Naloge za vaje 7. in 8. teden: odvod (uporaba)
File Rešitve nalog 40d, 41, 42a, 43a, 44, 45, 49 in 51 z vaj 26.11.2020
URL Posnetek reševanja nalog 40d, 41, 42a, 43a, 44, 45, 49 in 51 z vaj 26.11.2020
File Rešitve nalog 43ac., 44, 48a in 50 z vaj 27.11. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 43ac., 44, 48a in 50 z vaj 27.11. (9h-11h)
30 November - 6 December File Predavanje 3.12.
URL Posnetek predavanja 3.12. I. del
URL Posnetek predavanja 3.12. II. del
File Naloge za vaje 9. teden: (nedoločeni) integral
File Rešitve nalog 1, 2 in 3 (iz poglavja integral) z vaj 2.12.2020
URL Posnetek reševanja nalog 1, 2 in 3 (iz poglavja integral) z vaj 2.12.2020
File Rešitve nalog 1, 2 in 3 z vaj 4.12. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 1, 2 in 3 z vaj 4.12. (9h-11h)
7 December - 13 December File Predavanje 10.12.
URL Posnetek predavanja 10.12.
File Naloge za vaje 10. teden: (določeni) integral
File Rešitve nalog 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 in 14 z vaj 9.12.2020
URL Posnetek reševanja nalog 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 in 14 z vaj 9.12.2020
File Rešitve nalog 4, 7, 8, 12 in 15 z vaj 11.12. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 4, 7, 8, 12 in 15 z vaj 11.12. (9h-11h)
14 December - 20 December File Povzetek predavanja
URL Posnetek predavanja 17.12.
File Naloge za vaje, 11. teden: vektorji v R^3
File Rešitve nalog 1, 2, 3, 4, 5 in 6 z vaj 17.12.2020
URL Posnetek reševanja nalog 1, 2, 3, 4, 5 in 6 z vaj 17.12.2020
File Rešitve nalog 2, 4, 5 in 1 z vaj 18.12. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 2, 4, 5 in 1 z vaj 18.12. (9h-11h)
21 December - 27 December File Naloge za vaje, 12. teden: analitična geometrija v R^3, sistemi linearnih enačb
File Rešitve nalog 1, 3, 7a z vaj 23.12.2020
URL Posnetek reševanja nalog 1, 3, 7a z vaj 23.12.2020
File Rešitve nalog 1, 3 in 4a z vaj 23.12. (11h-13h)
URL Posnetek reševanja nalog 1, 3 in 4a z vaj 23.12. (11h-13h)
4 January - 10 January File Predavanja: sistemi linearnih enačb
URL Posnetek predavanja 7.1.2021
URL Naloge za vaje, 14. teden (nadaljujemo s sistemi linearnih enačb)
File Rešitve nalog 4bc, 5, 6 in 7bd z vaj 8.1. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 4bc, 5, 6 in 7bd z vaj 8.1. (9h-11h)
File Rešitve nalog 4bc, 5, 6 in 7cd z vaj 6.1.2021
URL Posnetek reševanja nalog 4bc, 5, 6 in 7cd z vaj 6.1.2021
11 January - 17 January File Naloge za vaje, 15. teden (determinante in matrike)
File Rešitve nalog 1acdg, 3, 6a z vaj 13.1.2021
URL Posnetek reševanja nalog 1acdg, 3, 6a z vaj 13.1.2021
File Rešitve nalog 1abdf, 2, 3, 5A in 6ab z vaj 15.1. (9h-11h)
URL Posnetek reševanja nalog 1abdf, 2, 3, 5A in 6ab z vaj 15.1. (9h-11h)