Last modified Name Description
Page Meta predmet za Računalništvo v praksi I in II

To je meta predmet va katerega se lahko vpišete in boste avtomatično vpisani  v predmet Računalništvo v praksi / Obštudijska strokovna dejavnost, kjer boste prejemali obvestila in  kjer bodo objavljeni vsi relevantni podatki.