Oris poglavij

 • Splošne teme IŠRM

  Dobrodošli na stran, ki je namenjena vsem obvestilom, vezanim na študij IŠRM 1. stopnje.

  Forumi na strani so namenjeni objavam zaposlenih FRI v zvezi z izvajanjem tega študija in vprašanjem študentov. Članstvo v predmetu in naročnino na forume priporočamo vsem študentom, pa tudi vsem učiteljem in asistentom, ki poučujejo na tem študiju.

 • Aktualno: vpisi v višji letnik

  Nekaj odgovorov na vprašanja ob vpisu v višji letnik:

  • DA, ob vpisu v 3.letnik prosto izbirate 3 modulske predmete, če imate povprečje vsaj 8,5 in še niste ponavljali letnika.
  • V Studisu je bil pri predmetu Teorija Iger naveden napačen semester izvajanja (s strani FMF nismo bili pravočasno obveščeni o spremembi), vendar smo napako že odpravili.
  • V kolikor izbirate splošno izbirni predmet, ki se izvaja na kakšni drugi smeri FRI, ki ga pri vpisu v višji letnik ni na seznamu, lahko postopate na naslednji način. Izberete splošno izbirni predmet druge fakultete, v individualni vlogi, ki jo priložite vpisnemu listu pa navedite, kateri predmet si želite dejansko opravljati in zakaj.  (Če ste vlogo na referat naslovili predhodno, lahko na natisnjenem izvodu vpisnega lista izbirni predmet prečrtate in na roke popravite ime predmeta, ki ga želite opravljati).  • Splošno

  • Diplomsko delo

   Diplomskemu delu je na Učilnici posvečen poseben predmet, kjer so naštete nekatere možne teme mentorje s FRI. Diplomske teme izvajalcev s FMF so na posebni strani

   Za uspešno opravljanje obveznosti diplomskega seminarja morate v aprilu pri izbranem mentorju prijaviti temo diplomske naloge, v roku desetih mesecev izdelati diplomsko delo in jo zagovarjati. Prijave tem diplomskih del potekajo preko sistema Studis med 1. in 15 aprilom.

  • Prosojnice s sestankov letnikov

   (predstavitev izbirnosti in sestanki letnikov)