Topic outline

 • Postopek spletnega zagovora

  Precej pred zagovorom
  • Po ustrezno oddani in potrjeni elektronski verziji zaključnega dela Študentski referat uskladi sestavo komisije (samo v primeru diplomskih del) ter, v sodelovanju z mentorjem, določi termin zagovora.
  • v času izredni ukrepov lahko študent tiskani izvod dela odda tudi po samem zagovoru.
  • Študentski referat objavi obvestilo o zagovoru na spletnih straneh fakultete in predlogo obvestila o zagovoru na tej strani.
  Pred zagovorom
  • Gostitelj (mentor v primeru diplomskih del, predsednik komisije v primeru magistrskih del) v dogovoru s kandidatom izbere konferenčno platformo, na kateri bo potekal zagovor, in informacijo posreduje članom komisije za zagovor. 
  • Gostitelj v obvestilu o zagovoru uredi lokacijo-platformo zagovora in objavi dostopni kazalec (uredi oznako na tej strani).
  • Člani komisije predsedniku posredujejo izpolnjene ocenjevalne liste.
  Zagovor

  • Je javen in se ga ne snema.
  • Zagovoru se občinstvo priključi s pravim imenom in priimkom, z izključenimi mikrofoni in kamerami.
  • Kamere oz. mikrofone naj občinstvo uporabi šele v fazi vprašanj.
  • V času zasedanja komisije se kandidat in občinstvo odklopijo. Svetujemo uporabo čakalnice. Alternativno, seja izpitne komisije poteka na ločeni/drugi konferenčni storitvi.
  • Predsednik komisije kandidata in občinstvo po končanem zasedanju komisije povabi k razglasitvi.
  Neposredno po zagovoru

  • Oceno dela in zagovora predsednik komisije posreduje kandidatu po e-pošti (lahko jo, v kolikor zagovor poteka brez občinstva, razglasi tudi neposredno).
  • Predsednik komisije zbrano dokumentacijo posreduje v študentski referat po e-pošti (cc prejemniki so tudi ostali člani komisije).

  Po zagovoru

  • Študent/diplomant prejme elektronsko verzijo pordila o zaključku študija,
  • ravno tako po pošti v nekaj dneh prejme tudi pisno potrdilo o zaključku študija.

  Po koncu izrednih ukrepov

  • Študent/diplomant v Študentski referat dostavi pisni izvod zaključnega dela. 
  • Podelitev diplomske listine se lahko opravi šele po oddaji pisnega izvoda dela.